Έγκριση πίστωσης ποσού 9.963,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης αθλητικών χώρων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου οικονομικού έτους 2011.

Έγκριση πίστωσης ποσού 9.963,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης αθλητικών χώρων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου οικονομικού έτους 2011.

Έγκριση πίστωσης ποσού 9.963,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης αθλητικών χώρων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου οικονομικού έτους 2011.

adsdhkepa1232011.pdfa