Έγκριση πίστωσης ποσού 950,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια πανιού για τον χειμερινό κινηματογράφο.