074/2010 – Έγκριση πίστωσης που αφορά «Ευχαριστήριο δείπνο για το προσωπικό της κινητής μονάδας μαστού»

074/2010 – Έγκριση πίστωσης που αφορά «Ευχαριστήριο δείπνο για το προσωπικό της κινητής μονάδας μαστού»

Έγκριση πίστωσης που αφορά «Ευχαριστήριο δείπνο για το προσωπικό της κινητής μονάδας μαστού»

ads0742010.pdfa

074/2010 – Έγκριση πίστωσης που αφορά «Ευχαριστήριο δείπνο για το προσωπικό της κινητής μονάδας μαστού»

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a