528/2017 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)»

528/2017 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την εργασία «Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)»