041/2010 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Ιλίου»

041/2010 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Ιλίου»

Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Ιλίου»

ads0412010.pdfa