Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων»

Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων»

Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων»

ADE1982010.pdfa