Έγκριση πίστωσης που αφορά την «Στατιστική επεξεργασία δεδομένων επιδημιολογικής μελέτης στον Δήμο Ιλίου»