Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Έκτακτες συντηρήσεις ηλεκτρικών θυρών στο Δημοτικό Κτίριο»

Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Έκτακτες συντηρήσεις ηλεκτρικών θυρών στο Δημοτικό Κτίριο»

Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Έκτακτες συντηρήσεις ηλεκτρικών θυρών στο Δημοτικό Κτίριο»

ade6092010.pdfa