Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Εργασίες για την έκδοση αφισών, εντύπων, πινακίδων και πανώ για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»

Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Εργασίες για την έκδοση αφισών, εντύπων, πινακίδων και πανώ για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»

Έγκριση πίστωσης που αφορά τις «Εργασίες για την έκδοση αφισών, εντύπων, πινακίδων και πανώ για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»

ade2832010.pdfa