162/2014 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου έτους 2014»

162/2014 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου έτους 2014»