162/2014 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου έτους 2014»

162/2014 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου έτους 2014»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a