166/2014 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης & τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Καθαρισμό των κτιρίων των (8) Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Ιλίου, με ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού, διάρκειας ενός (1) έτους»

166/2014 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης & τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Καθαρισμό των κτιρίων των (8) Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Ιλίου, με ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού, διάρκειας ενός (1) έτους»

166/2014 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης & τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Καθαρισμό των κτιρίων των (8) Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Ιλίου, με ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού, διάρκειας ενός (1) έτους»