068/2014 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών αθλητικού εξοπλισμού για την ετήσια συντήρηση-αντικατάσταση, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, οικ. έτους 2014»

068/2014 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών αθλητικού εξοπλισμού για την ετήσια συντήρηση-αντικατάσταση, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, οικ. έτους 2014»