Έγκριση πίστωσης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών»

Έγκριση πίστωσης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών»

Έγκριση πίστωσης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών»

ade3752010.pdfa