Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου περιόδου 2011»

Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου περιόδου 2011»

Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου περιόδου 2011»

ade5632010.pdfa