071/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια στεγάστρου του γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α »

071/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια στεγάστρου του γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α »