057/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»

057/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»