091/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»

091/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»