Έγκριση πίστωσης & τεχνικών προδιαγραφών, ποσού 2.460,31 ευρώ, για την εργασία: «Αντικατάσταση τμήματος φθαρμένου συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου» και ανάθεση της εργασίας

Έγκριση πίστωσης & τεχνικών προδιαγραφών, ποσού 2.460,31 ευρώ, για την εργασία: «Αντικατάσταση τμήματος φθαρμένου συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου» και ανάθεση της εργασίας

Έγκριση πίστωσης & τεχνικών προδιαγραφών, ποσού 2.460,31 ευρώ, για την εργασία:  «Αντικατάσταση τμήματος φθαρμένου συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου» και ανάθεση της εργασίας

adsdao_062011.pdfa