Έγκριση πίστωσης 1.000,00€ για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 1.000,00€ για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 1.000,00€ για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk1912010.pdfa