Έγκριση πίστωσης 1.000,00€ για προμήθεια υφασμάτων για τις ανάγκες της Νεανικής και Παιδικής Σκηνής του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 1.000,00€ για προμήθεια υφασμάτων για τις ανάγκες της Νεανικής και Παιδικής Σκηνής του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 1.000,00€ για προμήθεια υφασμάτων για τις ανάγκες της Νεανικής και Παιδικής Σκηνής του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk2062010.pdfa