Έγκριση πίστωσης 1.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.6661 για προμήθεια τζαμιών για τις ανάγκες συντήρησης – επισκευής του κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 1.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.6661 για προμήθεια τζαμιών για τις ανάγκες συντήρησης – επισκευής του κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 1.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.6661 για προμήθεια τζαμιών για τις ανάγκες συντήρησης – επισκευής του κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk732010.pdfa