Έγκριση πίστωσης 1.230,00€ για μουσική συναυλία.

Έγκριση πίστωσης 1.230,00€ για μουσική συναυλία.

Έγκριση πίστωσης 1.230,00€ για μουσική συναυλία.

adspk2182010.pdfa