Έγκριση πίστωσης 1.300,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.6266 για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού έτους 2010 για την εγγραφή μαθητών στα επιμορφωτικά τμήματα του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 1.300,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.6266 για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού έτους 2010 για την εγγραφή μαθητών στα επιμορφωτικά τμήματα του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 1.300,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.6266 για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού έτους 2010 για την εγγραφή μαθητών στα επιμορφωτικά τμήματα του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk462010.pdfa