Έγκριση πίστωσης 1.400,00€ εις βάρος του ΚΑ10.6063 για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού (τέσσερα άτομα) για το έτος 2010 σύμφωνα με το διαγωνισμό που θα πραγματοποιήσει το τμήμα προμηθειών του Δήμου Ιλίου (κωδικός μελέτης Π.110/2009).

Έγκριση πίστωσης 1.400,00€ εις βάρος του ΚΑ10.6063 για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού (τέσσερα άτομα) για το έτος 2010 σύμφωνα με το διαγωνισμό που θα πραγματοποιήσει το τμήμα προμηθειών του Δήμου Ιλίου (κωδικός μελέτης Π.110/2009).

Έγκριση πίστωσης 1.400,00€ εις βάρος του ΚΑ10.6063 για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού (τέσσερα άτομα) για το έτος 2010 σύμφωνα με το διαγωνισμό που θα πραγματοποιήσει το τμήμα προμηθειών του Δήμου Ιλίου (κωδικός μελέτης Π.110/2009).

adspk442010.pdfa

Έγκριση πίστωσης 1.400,00€ εις βάρος του ΚΑ10.6063 για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού (τέσσερα άτομα) για το έτος 2010 σύμφωνα με το διαγωνισμό που θα πραγματοποιήσει το τμήμα προμηθειών του Δήμου Ιλίου (κωδικός μελέτης Π.110/2009).