Έγκριση πίστωσης 1.500,00€ για θεατρική παράσταση για την θεατρική παράσταση «Μαύρη κωμωδία».

Έγκριση πίστωσης 1.500,00€ για θεατρική παράσταση για την θεατρική παράσταση «Μαύρη κωμωδία».

Έγκριση πίστωσης 1.500,00€ για θεατρική παράσταση για την θεατρική παράσταση «Μαύρη κωμωδία».

adspk1292010.pdfa