Έγκριση πίστωσης 1.500,00€ για μουσική εκδήλωση με έντεχνο τραγούδι αφιέρωμα στην επέτειο του Πολυτεχνείου.

Έγκριση πίστωσης 1.500,00€ για μουσική εκδήλωση με έντεχνο τραγούδι αφιέρωμα στην επέτειο του Πολυτεχνείου.

Έγκριση πίστωσης 1.500,00€ για μουσική εκδήλωση με έντεχνο τραγούδι αφιέρωμα στην επέτειο του Πολυτεχνείου.

adspk1922010.pdfa