Έγκριση πίστωσης 1.500,00€ για προμήθεια υφασμάτων στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2010»

Έγκριση πίστωσης 1.500,00€ για προμήθεια υφασμάτων στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2010»

Έγκριση πίστωσης 1.500,00€ για προμήθεια υφασμάτων στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2010»

adspk1522010.pdfa