Έγκριση πίστωσης 1.500,00€ για τη μουσική καθοδήγηση των μελών της θεατρικής ομάδας του Πολιτιστικού Κέντρου, για το ανέβασμα της θεατρικής παράστασης «Παραμύθι χωρίς όνομα»

Έγκριση πίστωσης 1.500,00€ για τη μουσική καθοδήγηση των μελών της θεατρικής ομάδας του Πολιτιστικού Κέντρου, για το ανέβασμα της θεατρικής παράστασης «Παραμύθι χωρίς όνομα»

Έγκριση πίστωσης 1.500,00€ για τη μουσική καθοδήγηση των μελών της θεατρικής ομάδας του Πολιτιστικού Κέντρου, για το ανέβασμα της θεατρικής παράστασης «Παραμύθι χωρίς όνομα»

adspk912010.pdfa

Έγκριση πίστωσης 1.500,00€ για τη μουσική καθοδήγηση των μελών της θεατρικής ομάδας του Πολιτιστικού Κέντρου, για το ανέβασμα της θεατρικής παράστασης «Παραμύθι χωρίς όνομα»