Έγκριση πίστωσης 1.600,00€ για προμήθεια γλυκών – εδεσμάτων για εκδηλώσεις Ιουνίου – Ιουλίου.

Έγκριση πίστωσης 1.600,00€ για προμήθεια γλυκών – εδεσμάτων για εκδηλώσεις Ιουνίου – Ιουλίου.

Έγκριση πίστωσης 1.600,00€ για προμήθεια γλυκών – εδεσμάτων για εκδηλώσεις Ιουνίου – Ιουλίου.

adspk1142010.pdfa