Έγκριση πίστωσης 1.700,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0001 για το μουσικό τετραμελές σχήμα της εκδήλωσης «Αφιέρωμα στη ποίηση Καββαδία» που θα πραγματοποιηθεί στις 17/4/2010.

Έγκριση πίστωσης 1.700,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0001 για το μουσικό τετραμελές σχήμα της εκδήλωσης «Αφιέρωμα στη ποίηση Καββαδία» που θα πραγματοποιηθεί στις 17/4/2010.

Έγκριση πίστωσης 1.700,00 € εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0001 για το μουσικό τετραμελές σχήμα της εκδήλωσης «Αφιέρωμα στη ποίηση Καββαδία» που θα πραγματοποιηθεί στις 17/4/2010.

adspk382010.pdfa

Έγκριση πίστωσης 1.700,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0001 για το μουσικό τετραμελές σχήμα της εκδήλωσης «Αφιέρωμα στη ποίηση Καββαδία» που θα πραγματοποιηθεί στις 17/4/2010.