Έγκριση πίστωσης 1.785,00€ για μουσική συναυλία εις βάρος του Κ.Α. 15.6471.0001, αφιέρωμα στην εθνική επέτειο του 1821 στις 21/3/2010.

Έγκριση πίστωσης 1.785,00€ για μουσική συναυλία εις βάρος του Κ.Α. 15.6471.0001, αφιέρωμα στην εθνική επέτειο του 1821 στις 21/3/2010.

Έγκριση πίστωσης 1.785,00€ για μουσική συναυλία εις βάρος του Κ.Α. 15.6471.0001, αφιέρωμα στην εθνική επέτειο του 1821 στις 21/3/2010.

adspk512010.pdfa