Έγκριση πίστωσης 1.869,600€ για συντήρηση – αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2010.