Έγκριση πίστωσης 1.900,00€ για ενοικίαση εξέδρας για πραγματοποίηση εκδηλώσεων.