Έγκριση πίστωσης 1.900,00€ για ενοικίαση εξέδρας για πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Έγκριση πίστωσης 1.900,00€ για ενοικίαση εξέδρας για πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Έγκριση πίστωσης 1.900,00€ για ενοικίαση εξέδρας για πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

adspk1262010.pdfa