Έγκριση πίστωσης 13.000,00€ για προμήθεια εντύπων αφισών προσκλήσεων για εκδηλώσεις 1) ΙΛΙΑ 2010, 2) Πολιτιστικός Σεπτέμβρης & 3) Φεστιβάλ ερασιτεχνικών θεατρικών θιάσων

Έγκριση πίστωσης 13.000,00€ για προμήθεια εντύπων αφισών προσκλήσεων για εκδηλώσεις 1) ΙΛΙΑ 2010, 2) Πολιτιστικός Σεπτέμβρης & 3) Φεστιβάλ ερασιτεχνικών θεατρικών θιάσων

Έγκριση πίστωσης 13.000,00€ για προμήθεια εντύπων αφισών προσκλήσεων για εκδηλώσεις 1) ΙΛΙΑ 2010, 2) Πολιτιστικός Σεπτέμβρης & 3) Φεστιβάλ ερασιτεχνικών θεατρικών θιάσων

adspk1032010.pdfa