Έγκριση πίστωσης 15.000,00€ για ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010

Έγκριση πίστωσης 15.000,00€ για ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010

Έγκριση πίστωσης 15.000,00€ για ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων Σεπτεμβρίου  – Δεκεμβρίου 2010

adspk1422010.pdfa