Έγκριση πίστωσης 15.000,00€ για ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο 2010 «ΙΛΙΑ 2010»

Έγκριση πίστωσης 15.000,00€ για ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο 2010 «ΙΛΙΑ 2010»

Έγκριση πίστωσης 15.000,00€ για ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο 2010 «ΙΛΙΑ 2010»

adspk792010.pdfa