Έγκριση πίστωσης 15.000,00€ για προμήθεια εντύπων – προσκλήσεων και αφισών για εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου για το χρονικό διάστημα από 01/10/2010 έως 30/12/2010.

Έγκριση πίστωσης 15.000,00€ για προμήθεια εντύπων – προσκλήσεων και αφισών για εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου για το χρονικό διάστημα από 01/10/2010 έως 30/12/2010.

Έγκριση πίστωσης 15.000,00€ για προμήθεια εντύπων – προσκλήσεων και αφισών για εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου για το χρονικό διάστημα από 01/10/2010 έως 30/12/2010.

adspk1872010.pdfa