Έγκριση πίστωσης 15.000,00€ για προμήθεια εντύπων – αφισών – προσκλήσεων για καρναβαλικές εκδηλώσεις 2010.

Έγκριση πίστωσης 15.000,00€ για προμήθεια εντύπων – αφισών – προσκλήσεων για καρναβαλικές εκδηλώσεις 2010.

Έγκριση πίστωσης 15.000,00€ για προμήθεια εντύπων – αφισών – προσκλήσεων για καρναβαλικές εκδηλώσεις 2010.

adspk312010.pdfa