Έγκριση πίστωσης 150,00€ εις βάρος του ΚΑ 00.6451 για συνδρομή εφημερίδας «Δημοτικός Κοινοτικός και Νομαρχιακός Τύπος» για το έτος 2010.

Έγκριση πίστωσης 150,00€ εις βάρος του ΚΑ 00.6451 για συνδρομή εφημερίδας «Δημοτικός Κοινοτικός και Νομαρχιακός Τύπος» για το έτος 2010.

Έγκριση πίστωσης 150,00€ εις βάρος του ΚΑ 00.6451 για συνδρομή εφημερίδας «Δημοτικός Κοινοτικός και Νομαρχιακός Τύπος» για το έτος 2010.

adspk452010.pdfa