Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για μουσική εκδήλωση στις 26 Αυγούστου

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για μουσική εκδήλωση στις 26 Αυγούστου

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για μουσική εκδήλωση στις 26 Αυγούστου

adspk1502010.pdfa