Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για προμήθεια μουσικών οργάνων – αναλωσίμων υλικών Ωδείου και Φιλαρμονικής του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για προμήθεια μουσικών οργάνων – αναλωσίμων υλικών Ωδείου και Φιλαρμονικής του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 2.000,00 € για προμήθεια μουσικών οργάνων – αναλωσίμων υλικών Ωδείου και Φιλαρμονικής του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk1212010.pdfa