Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για προμήθεια υφασμάτων στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΙΛΙΑ 2010».

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για προμήθεια υφασμάτων στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΙΛΙΑ 2010».

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για προμήθεια υφασμάτων στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΙΛΙΑ 2010».

adspk1122010.pdfa