Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ εις βάρος του Κ.Α. 10.6613 για προμήθεια εντύπων και πολλαπλών εκτυπώσεων.

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ εις βάρος του Κ.Α. 10.6613 για προμήθεια εντύπων και πολλαπλών εκτυπώσεων.

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ εις βάρος του Κ.Α. 10.6613 για προμήθεια εντύπων και πολλαπλών εκτυπώσεων.

adspk672010.pdfa