Έγκριση πίστωσης 2.140,00€ για διήμερη μουσική εκδήλωση με το τίτλο «ΙLION ROCK LIVE» Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής 21 & 22/6/2010 στο χώρο της Κεντρικής Πλατείας Ιλίου (πλατεία Γεννηματά).

Έγκριση πίστωσης 2.140,00€ για διήμερη μουσική εκδήλωση με το τίτλο «ΙLION ROCK LIVE» Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής 21 & 22/6/2010 στο χώρο της Κεντρικής Πλατείας Ιλίου (πλατεία Γεννηματά).

Έγκριση πίστωσης 2.140,00€ για διήμερη μουσική εκδήλωση με το τίτλο «ΙLIONROCKLIVE» Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής 21 & 22/6/2010 στο χώρο της Κεντρικής Πλατείας Ιλίου (πλατεία Γεννηματά).

adspk1242010.pdfa

Έγκριση πίστωσης 2.140,00€ για διήμερη μουσική εκδήλωση με το τίτλο «ΙLION ROCK LIVE» Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής 21 & 22/6/2010 στο χώρο της Κεντρικής Πλατείας Ιλίου (πλατεία Γεννηματά).