Έγκριση πίστωσης 2.460,00€ για κινηματογραφικές προβολές : του Θόδωρου Μαραγκού που θα προβληθούν στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου στις 19 & 20 Νοεμβρίου.

Έγκριση πίστωσης 2.460,00€ για κινηματογραφικές προβολές : του Θόδωρου Μαραγκού που θα προβληθούν στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου στις 19 & 20 Νοεμβρίου.

Έγκριση πίστωσης 2.460,00€ για κινηματογραφικές
προβολές :
               -Μάθε παιδί μου γράμματα και
               -BLACK ΜΠΕΕΕ……
του Θόδωρου Μαραγκού που θα προβληθούν στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου στις 19 & 20 Νοεμβρίου.

adspk1852010.pdfa

Έγκριση πίστωσης 2.460,00€ για κινηματογραφικές προβολές : του Θόδωρου Μαραγκού που θα προβληθούν στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου στις 19 & 20 Νοεμβρίου.