Έγκριση πίστωσης 2.500,00€ για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.