Έγκριση πίστωσης 2.500,00€ για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

Έγκριση πίστωσης 2.500,00€ για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.