Έγκριση πίστωσης 2.500,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.7135.0002 για την κατασκευή και τοποθέτηση στο χώρο της σκηνής του θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου έξι (6) βάθρων παραστάσεων και την κατασκευή προέκτασης της σκηνής του θεάτρου.

Έγκριση πίστωσης 2.500,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.7135.0002 για την κατασκευή και τοποθέτηση στο χώρο της σκηνής του θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου έξι (6) βάθρων παραστάσεων και την κατασκευή προέκτασης της σκηνής του θεάτρου.

Έγκριση πίστωσης 2.500,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.7135.0002 για την κατασκευή και τοποθέτηση στο χώρο της σκηνής του θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου έξι (6) βάθρων παραστάσεων και την κατασκευή προέκτασης της σκηνής του θεάτρου.

adspk352010.pdfa

Έγκριση πίστωσης 2.500,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.7135.0002 για την κατασκευή και τοποθέτηση στο χώρο της σκηνής του θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου έξι (6) βάθρων παραστάσεων και την κατασκευή προέκτασης της σκηνής του θεάτρου.