Έγκριση πίστωσης 2.500,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0003 για δημοσιεύσεις εκδηλώσεων Α΄ εξαμήνου 2010 του Πολιτιστικού Κέντρου στο περιοδικό «Δυτικές διαδρομές» & στην εφημερίδα Hxώ.

Έγκριση πίστωσης 2.500,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0003 για δημοσιεύσεις εκδηλώσεων Α΄ εξαμήνου 2010 του Πολιτιστικού Κέντρου στο περιοδικό «Δυτικές διαδρομές» & στην εφημερίδα Hxώ.

Έγκριση πίστωσης 2.500,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0003 για δημοσιεύσεις εκδηλώσεων Α΄ εξαμήνου 2010 του Πολιτιστικού Κέντρου στο περιοδικό «Δυτικές διαδρομές» & στην εφημερίδα Hxώ.

adspk622010.pdfa