Έγκριση πίστωσης 2.600,00€ εις βάρος του Κ.Α 10.7134 για προμήθεια δύο Η/Υ και έναν εκτυπωτή για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής και του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 2.600,00€ εις βάρος του Κ.Α 10.7134 για προμήθεια δύο Η/Υ και έναν εκτυπωτή για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής και του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 2.600,00 € εις βάρος του Κ.Α 10.7134 για προμήθεια δύο Η/Υ και έναν εκτυπωτή για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής και του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk372010.pdfa