Έγκριση πίστωσης 2.600,00€ εις βάρος του Κ.Α 10.7134 για προμήθεια δύο Η/Υ και έναν εκτυπωτή για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής και του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 2.600,00€ εις βάρος του Κ.Α 10.7134 για προμήθεια δύο Η/Υ και έναν εκτυπωτή για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής και του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 2.600,00 € εις βάρος του Κ.Α 10.7134 για προμήθεια δύο Η/Υ και έναν εκτυπωτή για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής και του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk372010.pdfa

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a