Έγκριση πίστωσης 2.700,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0001 για μουσική εκδήλωση στις 7/3/2010 για τη παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

Έγκριση πίστωσης 2.700,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0001 για μουσική εκδήλωση στις 7/3/2010 για τη παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

Έγκριση πίστωσης 2.700,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0001 για μουσική εκδήλωση στις 7/3/2010 για τη παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

adspk392010.pdfa